Nõustamine ja vajalike dokumentide vormistamine päikesepaneelide paigaldamiseks

Kui oled otsustanud koju või ärihoonele päikesesüsteemi paigaldada, on vajalike dokumentide hankimine esimene oluline samm. Igal aastal lahkuvad paljud ettevõtted ja majaomanikud klassikalisest elektrivõrgust (või lisavad selle täiendavaks energiaallikaks) ja lähevad üle päikesepaneelidest saadavale energiale. Sellise otsuse elluviimiseks on sul eelnevalt vajalik täita mitmeid nõudeid, olla kursis seadusandluse ja tingimustega.

Niisiis tuleb päikesepaneelide paigaldamist täita teatud hulk dokumentatsiooni ja juriidikat. Just selles osas saamegi meie, Nord Solari meeskond, sulle appi tulla. Meie kogenud spetsialistid selgitavad sulle, milliseid vajalikke lube ja dokumente sa vajad. Samuti nõustame ja esindame elektrivõrguga liitumisel ning vajadusel vormistame ka dokumendid sinu eest.

Peamised punktid, kus saame sulle abiks olla:

1. Esmane kontakt

Esimene telefoni teel tehtav konsultatsioon on sulle tasuta. Seega võta julgelt ühendust, kui soovid rohkem infot erinevate päikesepaneelide omaduste, nõuete ja sulle parimalt sobivate kohta.

2. Päikesepargi projekteerimise konsultatsioon

Konsultatsiooni käigus kaardistame sinu vajadused, analüüsime võimalusi ja tasuvust ning saadud koondandmete põhjal pakume sulle välja parima lahenduse. Vestluse käigus teeme selgeks sinu praeguse ja tulevikus soovitud energiatarbimise, hindame päikesepargiks mõeldud asukohta (kalded, ilmakaared, varjud jne) ja tarbimise iseloomu. Koostame esialgse plaani, pidades seejuures silmas tasuvust.

3. Esindamine kohalikus omavalitsuses ja võrguettevõtetes

Soovi korral aitame, või võtame täielikult enda kanda, suhtluse kohaliku omavalitsuse (KOV) ja võrguettevõtetega, et täita kõik vajalikud nõuded. Selle käigus saab selgeks, millised on päikesepargi võrku liitumise võimalused ja tasud. Hindame, mis on selleks parim tehniline lahendus ja milline on mõju keskkonnale.

Samuti arvestame kohaliku omavalitsuse nõudeid planeeringutele ja ehitusele ning koostame vastavalt sellele projekteerimistingimustele vastava projekti. Küsi personaalset pakkumist esindusteenuseks!

4. Elektrivõrguga liitumine

Kui sul ei ole aega või lihtsalt soovi ise elektrivõrguga liitumise protsessi ette võtta, aitame sind heal meelel. Olenemata sellest, kas sul on plaanis suurem või väiksem energiaprojekt, aitame sul luua ühenduse riikliku elektrivõrguga.