Küsimused ja vastused

Päikesepaneelide kaubamärgi valimine

Soovitame esitada oma inseneri-, hanke- ja ehitusteenuste pakkujale (EPC) või paigaldajale need kümme küsimust, et teie päikesejaam annaks teile soovitud kindlustunde ja meelerahu.

Need ulatuvad kaugemale küsimustest, mida riskantsete lahenduste pakkujad tahavad, et te küsiksite. Ent püüame siiski asja lihtsana hoida, et te ei peaks süüvima kõikidesse tehnilistesse üksikasjadesse (kui te seda just ei soovi!).

Parimad paigaldajad annavad garantii kõigi paigaldusest tingitud probleemide vastu.

Tänapäeval on enamikul inverteritel sisseehitatud häiresüsteem, mis teavitab, kui midagi on valesti. Olulisem küsimus on see, kes nendele tähelepanu pöörab ja milline on kokkulepe selle kohta, kui kiiresti probleem lahendatakse.

Solar Power Europe’i parimate tavade kohaselt tuleks häireid kinnitada iga päev ning need tuleks lahendada 7 päeva jooksul elamusüsteemide ja 2 päeva jooksul ärisüsteemide puhul.

Inverteri häiresignaalid on kasulikud, kuid neid edastatakse ja võetakse vastu ainult siis, kui:

 1. inverter ei ole rikkis ja saab teadete saatmiseks voolu sisse lülitada;
 2. jälgimissüsteemi ühendus on stabiilne.

Smart Asset Management ei saa tugineda ainult häiresignaalide vastuvõtmisele, vaid peab tagama, et jälgimisandmed saadetakse siis, kui seda oodatakse.

Päikesepaneelide saastumine (nt lindude väljaheidetega) ja varjud võivad teie süsteemi jõudlust oluliselt mõjutada. Seda tüüpi olukorrad ei käivita süsteemi veahäireid, kuid jõudlus väheneb.

Smart Asset Management peab võrdlema teie süsteemi konstruktsioonil ja tegelikel ilmastikutingimustel põhinevat eeldatavat jõudlust teie süsteemi tegeliku jõudlusega. Seda nimetatakse energiatõhususe indeksiks ja see peaks olema alati suurem kui 100%.

Soovitame kontrollida energiatõhususe indeksit kord kuus.

Hea paigaldaja annab teile eelnevalt hooldusplaani või tutvustab teile kolmandast osapoolest hooldusteenuse pakkujat.  Peaks olema väga selge, millised kulud sisalduvad teie sõlmitavas hoolduslepingus. 

Soovitame moodulite puhastust planeerida kord aastas, kuid lõpliku otsuse peaks määrama süsteemi toimivus. Kui EPI on >100%, siis tõenäoliselt pole vaja süsteemi puhastada! 

Lubadusi on väga lihtne anda. Mis juhtub, kui seda lubadust ei täideta?

Autarco kWh-garantii puhul on lubadus ja tagajärjed väga selged. Kui teie süsteemi jõudlus ei vasta ootustele, saate rahalise hüvitise kokkulepitud hinnaga kWh kohta. Täpsema teabe saamiseks lugege läbi täielikud tingimused.

See põhjustab probleeme rohkematele klientidele, kui keegi tahaks. Sageli tähendab see seda, et jääte oma süsteemiga üksi ja igasugune paigaldaja pakutud jõudluse garantii on kasutu.

Autarco puhul olete palju paremas kätes. Teie kWh-garantii ei sõltu paigaldajast, kes teie süsteemi algselt paigaldas, vaid see on kokkulepe teie, kasusaaja ja kWh Guarantee Foundationi vahel. Kui teie paigaldaja ei ole enam saadaval, saate võtta ühendust Autarcoga ja me viime teid kokku teise lähedalasuva paigaldajaga, kes aitab teil oma kohustusi täita.

See on kiiresti kasvav ja muutuv tööstus ning paljud tootjad kannatavad selle käigus. 

Autarco pakub paigaldajatele ja omanikele ühte kõige turvalisemat pakkumist, mis aitab sellega toime tulla. Kui Autarco peaks pankrotti minema, haldaks kWh Guarantee sihtasutus garantiivahetust Autarco toote lepingulise tootjaga. 

Halvimal juhul oleks teie süsteemi kogetud jõudluse kaotus abikõlblik väljamakseks kindlustatud kWh garantii alusel, mida Autarco pankrot ei mõjuta. 

Üldküsimused

Autarco päikesejaama omanike jaoks on loodud spetsiaalne portaal MyAutarco, kust saate vaadata oma kokkuhoidu.

Portaalis MyAutarco ei pruugi jõudlus kajastuda mitmel põhjusel.

Kõigepealt kontrollige, kas inverter töötab korralikult. Tavalistes päevavalguse tingimustes peaks ekraanil olema tekst „GENERATING“ (genereerimine) ja nii punane kui roheline LED-tuli peaksid põlema. Vastasel juhul võib inverteriga olla midagi valesti. Täpsemad juhised leiate inverteri tõrgete kõrvaldamise juhistest.

Kui inverter töötab korralikult, toodab teie süsteem päikeseenergiat, kuid tõenäoliselt on tegemist jälgimissüsteemi probleemiga. Lisateavet leiate jälgimise lehelt.

Teie Autarco päikesejaama jõudlus erineb päevast päeva. Suvel on jõudlus palju suurem kui talvel ja päikesekiirguse koguhulk on igal aastal erinev. Jõudlus võib olla oodatust väiksem ka sellepärast, et moodulid on varjus või saastunud. Kui teie süsteemil on kWh-garantii, siis jälgib Autarco tähelepanelikult kadude vältimiseks jõudlust ja inverterite olekut.

Autarco jälgib kõiki paigaldatud ja registreeritud süsteeme. Vea korral teavitab Autarco teie paigaldajat, kes võtab täiendavaid meetmeid.

Autarco pakub kõiki materjale, mis on vajalikud päikesejaama alalisvoolupoole paigaldamiseks. Meie tootevalikusse kuuluvad eri tüüpi moodulid, inverterid, jälgimissüsteemi riistvara ja paigalduslahendused eri tüüpi katuste jaoks. Lisateabe saamiseks vaadake meie tootelehte või pöörduge Autarco edasimüüja poole.

Võtke ühendust meie tugimeeskonnaga, lisades tugiteenuse vormi oma täpse aadressi.

See sõltub mitmest tegurist. Kõige olulisem on moodulite kaldenurk ja asimuut ning võimalikest takistustest põhjustatud varjud. Meie edasimüüjad võivad teha teile kohandatud hinnapakkumise.

Igal Autarco inverteril on ühendus nelja tüüpi jälgimissüsteemi riistvara jaoks:

 • Wi-Fi-pulk: kasutab kohalikku Wi-Fi-võrku;
 • LAN-pulk: ühendatakse ruuteriga LAN-kaabli kaudu;
 • GPRS-pulk: töötab SIM-kaardiga, ideaalne olukordades, kus puudub (stabiilne) internetiühendus.

Projekteerimistarkvara

See tarkvarapakett on mõeldud ainult Autarco edasimüüjatele.

Autarco tarkvara on ainulaadne ettevõttesiseselt välja töötatud pakett, mis hõlmab kõiki päikesejaama paigaldamise ja jälgimise etappe. See on kWh-garantiiga täielikult integreeritud.

Inverterid

Teie inverter lülitub olenevalt päevavalgusest automaatselt sisse ja välja. Tavapärase töö korral põlevad ekraani kohal nii punane kui roheline LED-tuli ning ekraanile kuvatakse vaheldumisi voolutugevus ja sõna “GENERATING”.

Tavapärase töö korral, kui on piisavalt päevavalgust, põlevad ekraani kohal nii punane kui roheline LED-tuli ning ekraanile kuvatakse vaheldumisi voolutugevus ja sõna „GENERATING“. Vastasel juhul järgige allpool toodud samme.

 1. Kontrollige veateateid. Kui inverteri esiosal vilgub oranž LED-tuli, annab inverter veateate. Võtke kohe ühendust paigaldajaga.
 2. Kui veateadet ei ole, kontrollige, kas kõik lülitid on sisse lülitatud. Kui kõik lülitid on sisse lülitatud ja teie inverter ikka veel ei tooda, võtke kohe ühendust paigaldajaga.
 • Alalisvoolulülitid: integreeritud inverteri põhja või paigaldatud otse selle kõrvale.
 • Vahelduvvoolulüliti: paigaldatud inverteri kõrvale, kaablile, mis ühendab inverteri mõõtekilbiga.
 • Kaitselüliti: paigaldatud mõõtekilbile.

Kui teie inverter toodab korralikult, kuid te ei näe portaalis MyAutarco mingeid andmeid, on tõenäoliselt probleem jälgimissüsteemis. Lisateavet leiate jälgimise lehelt.

Teie inverter vajab käivitumiseks ja korralikult toimimiseks minimaalset päikesekiirgust. Kui päike hommikul tõuseb, teeb inverter mitu katset end käivitada. Tiksumine, mida kuulete, on inverteri sisse- ja väljalülitumine. Mõne aja pärast inverter käivitub ja tiksumine lakkab. See toimub iga päev, kuid selle kestus võib olenevalt päevavalgusest erineda. Väga pilves ja vähese päikesekiirgusega päevadel või kui moodulid on kaetud lumega, võite kuulda seda heli ka päeval.

Kuna öösel on pime, siis ei saavuta paneelid vajalikku võimsust, et inverterit käivitada. Seetõttu lülitab inverter ennast automaatselt välja. Niipea kui päikesepaneelid saavutavad vajaliku võimsuse, lülitab inverter ennast automaatselt tagasi sisse.

Päikesemoodulid varustavad inverterit elektrienergiaga, kuid inverter ei saa elektrienergiat võrku anda. Kontrollige, kas vahelduvvoolulüliti inverteri kõrval ja kaitselüliti teie mõõtekilbis on sisse lülitatud. Kui on, siis pöörduge abi saamiseks paigaldaja poole.

See näitab, et inverter käivitub. See võib olenevalt päevavalgusest aega võtta, kuid inverter peaks automaatselt tavapärasele tööle lülituma.

See osutab inverteri talitlushäirele. Pöörduge abi saamiseks paigaldaja poole ning öelge talle inverteri seerianumber ja ekraanil kuvatud veakood.

See võib juhtuda äikesetormi ajal. Lülitage kaitselüliti uuesti sisse ja kontrollige, kas see jääb sisse. Vastasel juhul pöörduge abi saamiseks paigaldaja poole.

Inverteri korpuse küljel on kleeps, millel on kirjas kõik toote andmed, sealhulgas seerianumber.

Ei, kui paigaldaja registreerib Autarcos uue inverteri, jäävad teie süsteemi senised andmed alles ja need on portaalis MyAutarco nähtavad. Kui inverteri vahetamine õnnestus, peaksite portaalis MyAutarco nägema tavapäraseid väärtusi.

Hübriidinverterid

Hübriidinvertereid saab ühendada akuga, samas kui võrgusiseseid invertereid ei saa. See tähendab, et saate energiat salvestada hübriidinverterite ja akuga.

Hübriidinverter on ühendatud alalisvoolu poolega, samal ajal kui vahelduvvoolu poolele on ühendatud moderniseeritud akulaadija.

Ühilduvate patareide täieliku loendi leiate PDF failist.

Paigaldussüsteemid

Kui moodulid on paigaldatud lõunasse suunatud ridadesse, peab nende ridade vahel olema piisav vahe, et moodulid ei tekitaks üksteisele varju. Sümmeetrilise süsteemi puhul ei ole see nii ja samale alale saab paigaldada rohkem mooduleid. Sümmeetrilise süsteemi korral on jõudlus ühe mooduli kohta veidi väiksem, kuid pindala kogujõudlus on suurem.

Lisateavet leiate meie blogist.

Olenevalt katusekattematerjalist pakub Autarco kaldkatuste jaoks erinevaid paigalduslahendusi. Süsteemi jõudlus sõltub moodulite kaldenurgast ja asimuudist, kusjuures ideaalne on lõunapoolne katus, mille kaldenurk on 25–35°.

Lamekatuste süsteemid on varustatud ballastplaatidega, et moodulid püsiksid kindlalt oma kohal. Kontrollige oma katuse kandevõimet veendumaks, et see peab vastu süsteemile kaaluga vahemikus 15–25 kg/m². Samuti soovitame võtta ühendust oma katusekatte paigaldajaga, et veenduda katusekattematerjali sobivuses.

Katusel ja hoone kõrval olevad takistused võivad tekitada teatud ajal varje. Kuna see mõjutab negatiivselt kogu süsteemi jõudlust, tuleb sellega päikesejaama projekteerimisel arvestada.

Kuni 3° kaldenurgani ei tekita see probleeme. Järsema kaldenurga puhul võib olla vajalik rakendada spetsiaalseid ettevaatusabinõusid. Lisateavet saate oma edasimüüjalt.

Päikesepaneelid

Autarco päikesemoodulid on kaetud isepuhastuva kattekihiga, mis aitab mooduleid puhtana hoida. Siiski on soovitatav mooduleid igal aastal puhastada, et tagada Autarco päikesejaama maksimaalne jõudlus.

Kasutage ainult puhast vett, ilma puhastusvahenditeta. Parimate tulemuste tagamiseks võib teie paigaldaja pakkuda puhastamist hoolduslepingu raames.

Jah, mõjutavad. Kohalik reostus vähendab otseselt päikesemoodulite jõudlust ja võib lõpuks teie mooduleid kahjustada. Seetõttu on oluline mooduleid regulaarselt kontrollida ja vajaduse korral reostus eemaldada.

Meie Smart Asset Management annab märku, kui mooduleid on vaja puhastada, et täita kWh-garantii tingimusi.

Ühenduse jälgimine

Olete saanud e-kirja pärast seda, kui teie jaemüüja on teie Autarco süsteemi registreerinud. Kui olete oma parooli unustanud, saate siin uut taotleda https://my.autarco.com/auth/login

Portaalist MyAutarco saate vaadata kogu asjakohast teavet oma süsteemi kohta. Näete süsteemi tegelikku võimsust ja inverterite olekut, samuti kogujõudlust päevas, kuus ja alates süsteemi paigaldamisest. Kui teil on kWh-garantii, leiate siit ka oma sertifikaadi(d). Samuti on võimalik jälgida kulu, kui see võimalus on teie süsteemi paigaldatud.

Jah, Autarco portaali MyAutarco pääseb juurde igast seadmest.

Enamikus Autarco süsteemides kasutatakse vooginvertereid, mis on kõige kulutõhusam ja töökindlam tehnoloogia energia muundamiseks. Vooginverterid ei jälgi süsteemi moodulite tasandil.

Kui jälgimissüsteemi riistvara algul ei paigaldatud, saab selle igal ajal lisada. Pöörduge abi saamiseks paigaldaja poole või saatke e-kiri aadressile sales@autaro.com.

Jah, võtke ühendust aadressil support@autarco.com, märkides uue omaniku nime, telefoninumbri ja e-posti aadressi. Autarco võtab uue omanikuga ühendust ja loob My.Autarco jaoks uue konto.

MyAutarco portaalis ei pruugi jõudlus kajastuda mitmel põhjusel.

Kõigepealt kontrollige, kas inverter töötab korralikult. Tavalistes päevavalguse tingimustes peaks ekraanil olema tekst „GENERATING“ (genereerimine) ja nii punane kui ka roheline LED-tuli ekraani kohal peaksid põlema. Vastasel juhul võib inverteriga olla midagi valesti. Täpsemad juhised leiate inverteri tõrgete kõrvaldamise juhistest.

Kui inverter toodab korralikult, on tõenäoliselt tegemist jälgimisprobleemiga. Kõigepealt veenduge, et teie paigaldaja on süsteemi õigesti registreerinud. Vastasel juhul annab MyAutarco veateate. Kui registreerimine on tehtud õigesti ja/või MyAutarco on varem andmeid näidanud, kuid nüüd ei näita, järgige allpool toodud samme.

Wi-Fi – kas teil on uus internetiteenuse pakkuja ja/või ruuter? Kui jah, tuleb jälgimissüsteem uuesti ühendada. Selleks järgige Wi-Fi paigaldusjuhendit. Vastasel juhul võib teie Wi-Fi-signaal olla liiga nõrk, et Wi-Fi-pulk saaks stabiilse ühenduse luua. Teie paigaldaja võib aidata teil selle probleemi lahendada. Võimalik, et tuleb paigaldada Wi-Fi leviala laiendaja.

LAN – kontrollige, kas kaabel on korralikult ühendatud, nii jälgimispulgas kui ka ruuteris. Kui probleeme ei ole, kuid portaalis MyAutarco ei kuvata ikka andmeid, pöörduge abi saamiseks paigaldaja poole.

GPRS – SIM-kaart võib olla lõpetanud andmete saatmise või GPRS-pulk on väljaspool leviala. Pöörduge abi saamiseks paigaldaja poole.

Kui teie süsteemil on Wi-Fi-jälgimine, tuleb see uuesti ühendada, nagu ka muud seadmed selles võrgus. Järgige Wi-Fi paigaldusjuhises toodud juhiseid. Vajaduse korral pöörduge abi saamiseks paigaldaja poole. Muud tüüpi jälgimise puhul ei peaks see probleeme põhjustama. Vastasel juhul kirjutage e-posti aadressile support@autarco.com.

Tõenäoliselt ei ole neil päevadel olnud stabiilset jälgimisühendust. Kui jälgimine on taas võrgus, on esimeses teates eelmiste päevade kogujõudlus ilma jälgimiseta. Selle tulemusel on selle konkreetse päeva jõudlus suur.

Pärast inverteri väljavahetamist peab teie paigaldaja registreerima Autarco portaalis uue inverteri. Kui seda ei ole õigesti tehtud, ei pruugi MyAutarco portaalis näidatud jõudlused olla õiged. Asendatud inverteri registreerimiseks võtke ühendust paigaldajaga.

Ei, kui paigaldaja registreerib jälgimispulga Autarco portaalis, jäävad olemasolevad andmed alles ja on MyAutarco portaalis nähtavad.

Nutikas varahaldus

Tõhususe suhtarv on süsteemi kogukadude suhteline näitaja, mis põhineb teie süsteemi teatud aja jooksul jõudval päikesevalgusel (päikesekiirgusel). Mida suurem on tõhususe suhtarv, seda energiatõhusam on teie süsteem, kuid see ei saa kunagi olla 100%, sest see sõltub näiteks soojakadudest, inverteri tõhususest ja kaabli takistuskadudest.

Kuna Autarco võtab tõhususe suhtarvu arvutamisel arvesse erinevaid tegureid, eeldame, et teie süsteemi tõhususe suhtarv on kogu kasutusea jooksul üsna muutumatu.

 • Mõõdetud päikesekiirgus ja temperatuur teie katusel. Väikeste süsteemide puhul on üldjuhul aluseks satelliidiandmed.
 • Teie päikesemoodulite suund ja kaldenurk, et muundada horisontaalsed satelliidi mõõtmised „tasandilise massiivi“ mõõtmiseks, mis on päikesepaneelide esikülge otse tabav päikesevalgus.
 • Teie süsteemi vari igas kuus või päeva igas tunnis.
 • Teie süsteemi vanus (mooduli vananemine).
 • Teie süsteemis kasutatud konkreetsed komponendid ja nende paigaldamise viis (süsteemi ülesehitus).

Kui teie tõhususe suhtarv langeb, viitab see mooduli saastumisele, uuele varjule (puude kasvule) või toote defektile.

Suurimad erinevused eri süsteemide eeldatavates tõhususe suhtarvudes tulenevad süsteemi suurusest ja temperatuurikadudest.

Tuginedes kõigele, mida me teie süsteemi kohta teame, on meil teada, mida see peaks iga 15 minutiga tootma. Energiatõhususe indeks on tegelik tootlus jagatud meie oodatava tootlusega. Kui energiatõhususe indeks on > 100%, siis on kõik hästi. Kui energiatõhususe indeks on alla 100% piisavalt pika aja jooksul, et me saame olla kindlad, et midagi on valesti, käivituvad automaatselt hoiatused.

Võimsustõhususe indeks näitab, kui palju energiat iga päikesemooduli kWp toodab. Selle arvutamiseks ei ole vaja täiustatud jõudluse mudelit, vaid see on lihtsalt tootlus (kWh) / nimivõimsus (kWp).

Näiteks süsteemi, millel on palju varje või mis on paigaldatud Šotimaa põhjaosasse, võimsustõhususe indeks on palju väiksem (~ 800 kWh/kWp) kui täiesti varjudeta süsteemi või päikeselisse Austraaliasse paigaldatud süsteemi võimsustõhususe indeks (~ 1500 kWh/kWp).

See erineb tõhususe suhtarvust ja energiatõhususe indeksist, mis näitavad, kuidas teie süsteem toimib võrreldes sellega, mida sellelt oodatakse.

kWh garantii

 1. Meie standardse kWh-garantii annab välja Autarco ja see on kindlustatud portfelli tasandil. Meie esmaklassilise kWh-garantii väljastaja on sõltumatu fond kWh Guarantee Foundation ja see on eraldi kindlustatud.
 2. Esmaklassilise kWh-garantii puhul on fondil Lloyd’s of Londoni sündikaadi kindlustusleping, mis katab iga garanteeritud kWh ja täiendava sularahareservi.
 3. kWh Guarantee Foundationi sõltumatud direktorid tagavad, et kõigi tasumata kWh-garantiide kogurisk on piisavalt kaetud.
 4. Kui Autarco ettevõtted peaksid pankrotti minema, ei mõjuta see fondi, selle alusel antud kindlustust ega teie kWh-garantiid.

Mõelge sellele nagu maratonijooksja.

 • Moodulkomponentide garantii lubab, et kui jooksja jookseb jooksulindil kontrollitud laboritingimustes, jookseb ta võistlusel teatud kiirusel.
 • Autarco kWh garantii lubab, et jooksja jõuab täpselt selle võistluse finišisse, milles te soovite, et ta osaleks, teatud aja jooksul ja ilmast sõltumata.

Mooduli jõudlusgarantii lubab, et päikesemoodulite jõudlus on teatava aja möödudes kindel % nende laboratooriumis katsetatud tootlusest, kui te katsetate neid samades laboritingimustes.

Autarco kWh-garantii lubab kindla ajavahemiku jooksul toodetud päikeseenergia miinimumväärtust (kWh). Garanteeritud kWh väärtus on kohandatud teie süsteemi täpsetele andmetele ja seda mõõdetakse standardse päikeseenergia jälgimise abil.