PRIA Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus 2023

Alates 9. augustist 6. septembrini 2023. a. saab taotleda investeeringutoetust kuni 200 000 eurot maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamiseks. Antud toetuse abil luuakse maapiirkonnas, eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, eeldused uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Toetust saavad taotleda

Mikroettevõtjateks loetakse need ettevõtjad, mis annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot.

Investeeringutoetust saab kasutada

Toetust võib taotleda majandustegevuse mitmekesistamiseks ja arendamiseks vajalike järgmiste tegevuste kohta:

Toetuse määrad

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta arengukava programmperioodil on 200 000 eurot.

Toetust antakse vähemalt 15% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ja:

  1. mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevale mikroettevõtjale kuni 40% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest;
  2. põllumajandustootjale kuni 50% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Rohkem informatsiooni Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse kohta leiab PRIA kodulehelt.

Toetatakse ka päikesepargi rajamist

Antud toetuse raames toetatakse ka päikesepargi rajamist. Oleme Nord Solaris väljatöötanud päikesepaneelide terviklahendused, mis tagavad maksimaalse tootlikuse. Paigaldame Hollandi kaubamärgi Autarco päikesepaneele. Autarco on kõrge kvaliteediga päikesesüsteemide kaubamärk, mida iseloomustab esmaklassiline kvaliteet ja ainult parimate materjalide ning komponentide kasutamine. Autarco eristub teistest sellega, et kõik nende komponendid on arendanud ettevõttesiseselt, mis tagab laitmatu töökindluse ja maksimaalse tootlikuse. Selleks, et päikesepargist maksimaalselt kasu saada, paigaldame neid ka energiasalvestusüsteemiga, mis võimaldab päikesepaneelidega toodetud energiat soodsal ajal salvestada ning kalli börsihinna korral ise kasutada või müüa võrku tagasi. Meie võtmed kätte terviklahendused on ülesehitatud vastavalt kliendi vajadustele ning sisaldavad tuntud ja kõrge kvaliteediliste brändide salvestussüsteeme. Samuti pakume suurtööstustele hübriidlahendusi. 

Päikesepaneelid põllul, päikesepark Rõngu Pagarile Nord Solar OÜ paigaldatud

Päikesepark on investeering, mis vähendab kulusid ja tõstab ettevõtte väärtust

Päikesepaneelide paigaldamisega tõuseb ka ettevõtte väärtus, kuna:

Kasuta Sinagi võimalust ja investeeri oma ettevõttesse! 

Pakume tasuta konsultatsiooni ja suuname projekti kirjutamisel. Võta meiega kohe ühendust ja leiame sobiva lahenduse!